NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY SÔNG ĐÔNG

Tổng số nhân viên có trình độ từ đại học trở lên: 24 người

Tổng số nhân viên có trình độ từ đại học trở lên: 24 người
Trong đó:
Kỹ sư gồm có:
• Điện: 10 người
• Nhiệt lạnh: 05 người
• Xây dựng: 2 người
• Cơ khí: 03 người
• Mỏ địa chất: 1 người
• Silicat: 1 người
• Cử nhân: 3 người
– Công nhân kỹ thuật cơ hữu: 80 người
– Công nhân huy động từ các địa phương tại các dự án (Theo yêu cầu).
Đội ngũ cán bộ của Sông Đông được đào tạo chính quy từ các trường đại học
có tiếng, kỹ thuật chuyên ngành cơ khí chế tạo, điện tự động hoá, điện kỹ thuật, điện tử viễn thông, xây dựng và các trường đại học kinh tế, ngoại thương. Sông Đông còn có một hệ thống Cố vấn, cộng tác viên là các chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm thuộc các lĩnh vực chuyên ngành mà công ty hoạt động.

TT Tên – chức vụ Ngành nghề

Đào tạo

Số năm kinh

Nghiệm

Ghi chú
1 Đỗ Đức Hùng     – Giám đốc Kỹ sư chế tạo máy 11 năm
2 Lê Văn Mỹ       – P. Giám đốc Kỹ sư xây dựng 5 năm
3 Hà Tuấn Kỹ sư điện 16 năm
4 Trần Đình Hiệp Kỹ sư điện 5 năm
5 Bùi Ngọc Phương Kỹ sư điện 6 năm
6 Phạm Đức Dũng Kỹ sư điện 14 năm
7 Phan Xuân Kỹ sư xây dựng 29 năm
8 Nguyễn Văn Sinh  – P.giám đốc Kỹ sư silicat 35 năm
9 Trần Duy Lộc Kỹ Sư điện – lạnh 6 năm
10 Phùng Tấn Quang Kỹ Sư điện – lạnh 6 năm
11 Phan Thanh Hiền Kỹ Sư điện – lạnh 6 năm
12 Mai Quốc Quy Kỹ Sư điện – lạnh 6 năm
13 Đào Xuân Hân Kỹ Sư điện – lạnh 6 năm
14 Nguyễn Văn Duy Kỹ sư mỏ địa chất 2 năm
15 Trần Duy Sơn Kỹ sư điện 3 năm
16 Nguyễn Hướng Dương Sư phạm kỹ thuật điện 5 năm
17 Lê Quốc Thịnh Kỹ sư điện 2 năm
18 Lê Duy Hoàng Kỹ sư cơ khí 12 năm
19 Ngô Văn Quảng Kỹ sư cơ khí 12 năm
20 Nguyễn Duy Tân Kỹ sư cơ khí 12 năm
21 Huỳnh Tấn Đời Kỹ sư cơ khí 12 năm
22 Nguyễn Thị Hồng Vũ Cử nhân kinh tế 3 năm
23 Vũ Quốc Huy        – Kế toán Cử nhân kinh tế 13 năm
24 Nguyễn Thị Sen Cử nhân kinh tế 3 năm