Thi công hệ thống điện, nước, tiếp địa chống sét nhà máy Synopex

Thi công hệ thống điện, nước, tiếp địa chống sét nhà máy synopex (khu công nghệp Quang Minh, Hà Nội)

s1

s5

s3

s4

s4
s6s7