Thi công hệ thống điện tòa nhà D2 Giảng Võ – Hà Nội

Thi công hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống nước cấp, nước thải sinh hoạt tòa nhà D2 Giảng Võ – Hà Nội

d2-1

d2-2