Thi công lắp đặt hệ thống Busway

Thi công lắp đặt hệ thống Busway, điện động lực, tủ MSB, thang máng cáp, nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam

m4

m1

m6

m3

m5

m7

m2