Thi công lắp đặt hệ thống điện tòa nhà Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt tủ phân phối, cáp động lực, chiếu sáng trong nhà, đèn báo không, tiếp địa… tòa nhà Bộ Ngoại Giao Việt Nam

b2

b3

b1

 

b4