Thi công lắp đặt thiết bị hệ thống điện AC tòa nhà Viettel

Thi công lắp đặt thiết bị hệ thống điện AC cho thiết bị văn phòng máy tầng 5, tổng trạm Hòa Lạc, tòa nhà Viettel

ac1ac2ac3