Thi công xây dựng hạng mục đường dây trung thế 10KV

Thi công xây dựng hạng mục đường dây trung thế 10KV, trạm biếng áp 400KVA và điện hạ thế, điện chiếu sáng, chống sét, âm thanh, camera. Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tp Tuyên Quang

t1

t2

t3