Các trang bị khác liên lạc, an toàn

Các trang bị khác liên lạc, an toàn: máy bộ đàm, bình cứu hỏa, bảo hộ lao động,…