Máy công cụ phục vụ cho xây dựng

Máy công cụ: máy tiện, máy phay, máy mài, máy khoan, máy bào,…