Thiết bị đo cơ – điện – lý – hóa

Thiết bị đo cơ – điện – lý – hóa: đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo A-V-O, đồng hồ đo điện trở đất, điện trở cách điện, máy đo cao thế, thước kẹp, palmer, các dụng cụ khác,…