Thiết bị phục vụ sửa chữa cơ điện lạnh

Thiết bị phục vụ sửa chữa cơ điện lạnh: bộ nạp gas, dụng cụ làm ống, thiết bị tạo ren ống, đồ nghề cơ điện,…